دانلود کتاب انگل شناسی پزشکی مارکل و ووگ ویرایش 9

کتاب انگل شناسی پزشکی مارکل و ووگ ویرایش 9 (Markell and Voge's Medical Parasitology) در وهله اول برای پزشکان و دانشجویان پزشکی نگاشته شده است اما برای تکنولوژیست های پزشکی و هر فرد دیگری که با انگل شناسی پزشکی سر و کار دارد می تواند به عنوان رفرنسی معتبر جهت دریافت اطلاعات کامل در زمینه های سیر تکاملی، اپیدمیولوژی، ایمونولوژی، تشخیص و درمان بیماری های انگلی انسان و ... مورد استفاده قرار گیرد.

در ویرایش 9 کتاب ما تصاویر و نقاشی های جدید و کارآمد جهت ارتباط نمونه های بصری به اطلاعات متنی، مشاهده ده صفحه تمام رنگی از چرخه زندگی انگل های مختلف و چگونگی ظهور انگل ها، جداول خلاصه در انتهای فصل، نمایش نقشه توزیع بیماری، توزیع جهانی انگل های کلیدی و بررسی اثرات جهانی انگل های مختلف و دیگر موارد مرتبط با علم انگل شناسی را مشاهده می کنیم.

کتاب انگل شناسی پزشکی مارکل و ووگ ویرایش 9 در 16 سرفصل به رشته تحریر درآمده است که به شرح زیر می باشد:

فصل اول: معرفی

فصل دوم: انگل، انگل شناسی و روابط آنها با میزبان

فصل سوم: پروتوزوآ های ساکن در لومن

فصل چهارم: مالاریا

فصل پنجم: پروتوزوآهای ساکن در خون و بافت ها

فصل ششم: ترماتودها

فصل هفتم: سستود ها

فصل هشتم: نماتود های روده ای

فصل نهم: نماتود های ساکن خون و بافت

فصل دهم: بندپایان و بیماری های انسانی

فصل یازدهم: عفونت های انگلی در میزبانان با نقص ایمنی

فصل دوازدهم: علائم و نشانه های بیماری انگلی

فصل سیزدهم: انگل های کاذب و اشتباه در تشخیص

فصل چهاردهم: آزمایش نمونه مدفوع

فصل پانزدهم: آزمایش خون، سایر مایعات و بافت های بدن، خلط و ادرار

فصل شانزدهم: روش های تشخیصی با استفاده از اصول ایمنی شناسی

شما میتوانید از طریق لینک زیر به صورت رایگان نسخه انگلیسی این کتاب را دانلود نمایید.

فهرستــــ دانلودهـا

لطفا در زمان انجام دانلود تا انتهای فرایند دانلود ، این صفحه را باز نگاه دارید.

1

نظراتـــ کاربـرانـــ


برچسبــ ها: