رتبه بندی پژوهشگاه های دولتی کشور

در کل تعداد 54 پژوهشگاه دولتی در کشور ایجاد شده است که بر اساس آمار منتشر شده هم اکنون در تمام پژوهشگاه های دولتی تعداد 2135 عضو هیئت علمی مشغول به فعالیت و نیز بیش از 6300 دانشجو در حال تحصیل می باشند.

در مجموع این مراکز صاحب امتیاز 122 ژورنال تخصصی در داخل کشور می باشند. لازم به ذکر است پژوهشگاه های دولتی تا کنون تعداد 22862 مقاله به صورت کنفرانسی، 4060 مقاله ژورنالی و 14000 مقاله را در خارج از کشور به انتشار رسانده اند.

در جدول زیر می توانید رتبه هر یک از این مراکز را مشاهده کنید.

رتبه نام دانشگاه مقالات داخلی مقالات ISI ژورنالها شهر جزئیات