رتبه بندی موسسات غیر انتفاعی کشور

در کل تعداد 180 موسسه غیر انتفاعی در کشور ایجاد شده است که بر اساس آمار منتشر شده هم اکنون در تمام موسسات غیر انتفاعی تعداد 67285 عضو هیئت علمی مشغول به فعالیت و نیز بیش از 2250000 دانشجو در حال تحصیل می باشند.

در مجموع این مراکز صاحب امتیاز 20 ژورنال تخصصی در داخل کشور می باشند. لازم به ذکر است موسسات غیر انتفاعی تا کنون تعداد 34442 مقاله به صورت کنفرانسی، 1619 مقاله ژورنالی و 1976 مقاله را در خارج از کشور به انتشار رسانده اند.

در جدول زیر می توانید رتبه هر یک از این مراکز را مشاهده کنید.

رتبه نام دانشگاه مقالات داخلی مقالات ISI ژورنالها شهر جزئیات