رتبه بندی دانشگاه های آزاد کشور

در کل تعداد 279 دانشگاه آزاد اسلامی در کشور ایجاد شده است که بر اساس آمار منتشر شده هم اکنون در تمام دانشگاه های آزاد تعداد 27720 عضو هیئت علمی مشغول به فعالیت و نیز بیش از 1165000 دانشجو در حال تحصیل می باشند.

در مجموع این مراکز صاحب امتیاز 276 ژورنال تخصصی در داخل کشور می باشند. لازم به ذکر است دانشگاه های آزاد تا کنون تعداد 338129 مقاله به صورت کنفرانسی، 22806 مقاله ژورنالی و 88037 مقاله را در خارج از کشور به انتشار رسانده اند.

در جدول زیر می توانید رتبه هر یک از این مراکز را مشاهده کنید.

رتبه نام دانشگاه مقالات داخلی مقالات ISI ژورنالها شهر جزئیات
5 لوگو دانشگاه آزاد اسلامی قزوین 9700 2994 5 قزوین جزئیات کامل
10 لوگو دانشگاه آزاد اسلامی کرج 7595 2920 13 کرج جزئیات کامل
19 لوگو دانشگاه آزاد اسلامی اردبیل 4745 1350 0 اردبیل جزئیات کامل
20 لوگو دانشگاه آزاد اسلامی بروجرد 4698 608 3 بروجرد جزئیات کامل
26 لوگو دانشگاه آزاد اسلامی بوشهر 4010 500 5 بوشهر جزئیات کامل
28 لوگو دانشگاه آزاد اسلامی سنندج 3937 849 5 سنندج جزئیات کامل
35 لوگو دانشگاه آزاد اسلامی یاسوج 3381 498 1 یاسوج جزئیات کامل
36 لوگو دانشگاه آزاد اسلامی بندرعباس 3380 418 1 بندر عباس جزئیات کامل
39 لوگو دانشگاه آزاد اسلامی  ارومیه 3140 1220 0 ارومیه جزئیات کامل
44 لوگو دانشگاه آزاد اسلامی شهرکرد 2795 1378 2 شهرکرد جزئیات کامل
49 لوگو دانشگاه آزاد اسلامی ایلام 2610 240 0 ایلام جزئیات کامل
50 لوگو دانشگاه آزاد اسلامی خرم آباد 2800 385 1 خرم آباد جزئیات کامل
52 لوگو دانشگاه آزاد اسلامی اسلامشهر 2750 820 3 اسلامشهر جزئیات کامل
57 لوگو دانشگاه آزاد اسلامی بیرجند 2170 90 0 بیرجند جزئیات کامل
72 لوگو دانشگاه آزاد اسلامی ابهر 1610 350 3 ابهر جزئیات کامل
76 لوگو دانشگاه آزاد اسلامی تاکستان 1510 451 4 تاکستان جزئیات کامل
86 لوگو دانشگاه آزاد اسلامی پردیس 1280 31 0 پردیس جزئیات کامل
90 لوگو دانشگاه آزاد اسلامی گچساران 1115 482 0 گچساران جزئیات کامل
92 لوگو دانشگاه آزاد اسلامی آزادشهر 1049 45 2 آزادشهر جزئیات کامل
92 لوگو دانشگاه آزاد اسلامی پرند 1170 318 1 پرند جزئیات کامل
104 لوگو دانشگاه آزاد اسلامی تربت جام 1120 2 0 تربت جام جزئیات کامل
108 لوگو دانشگاه آزاد اسلامی گرمی 720 0 0 گرمی جزئیات کامل
110 لوگو دانشگاه آزاد اسلامی تربت حیدریه 670 0 0 تربت حیدریه جزئیات کامل
115 لوگو دانشگاه آزاد اسلامی بندر انزلی 650 40 1 بندر انزلی جزئیات کامل
122 لوگو دانشگاه آزاد اسلامی خلخال 575 18 1 خلخال جزئیات کامل
122 لوگو دانشگاه آزاد اسلامی دورود 600 70 0 دورود جزئیات کامل
123 لوگو دانشگاه آزاد اسلامی واحد آستارا 550 11 1 آستارا جزئیات کامل
125 لوگو دانشگاه آزاد اسلامی بندرگز 545 0 0 بندرگز جزئیات کامل
130 لوگو دانشگاه آزاد اسلامی بوئین زهرا 535 36 0 بوئین زهرا جزئیات کامل
137 لوگو دانشگاه آزاد اسلامی پارس آباد مغان 475 90 0 پارس آباد مغان جزئیات کامل
150 لوگو دانشگاه آزاد اسلامی الیگودرز 395 10 0 الیگودرز جزئیات کامل
152 لوگو دانشگاه آزاد اسلامی ابرکوه 375 0 0 ابرکوه جزئیات کامل
158 لوگو دانشگاه آزاد اسلامی اسلام آباد غرب 320 0 0 اسلام آباد غرب جزئیات کامل
165 لوگو دانشگاه آزاد اسلامی بروجن 275 0 0 بروجن جزئیات کامل
169 لوگو دانشگاه آزاد اسلامی دهدشت 260 0 0 دهدشت جزئیات کامل
179 لوگو دانشگاه آزاد اسلامی اسکو 215 0 0 اسکو جزئیات کامل
188 لوگو دانشگاه آزاد اسلامی آذرشهر 200 0 0 آذرشهر جزئیات کامل
197 لوگو دانشگاه آزاد اسلامی هشتگرد 185 2 0 هشتگرد جزئیات کامل
198 لوگو دانشگاه آزاد اسلامی دشتستان 180 1 0 برازجان جزئیات کامل
201 لوگو دانشگاه آزاد اسلامی واحد سقز 160 1 1 سقز جزئیات کامل
210 لوگو دانشگاه آزاد اسلامی بوکان 130 0 0 بوکان جزئیات کامل
213 لوگو دانشگاه آزاد اسلامی بردسکن 154 0 0 بردسکن جزئیات کامل
214 لوگو دانشگاه آزاد اسلامی بندرلنگه 120 0 0 بندرلنگه جزئیات کامل
221 لوگو دانشگاه آزاد اسلامی بیله سوار مغان 105 0 0 بیله سوار مغان جزئیات کامل
223 لوگو دانشگاه آزاد اسلامی دهلران 98 0 0 دهلران جزئیات کامل
224 لوگو دانشگاه آزاد اسلامی خدابنده 98 40 0 خدابنده جزئیات کامل
229 لوگو دانشگاه آزاد اسلامی آبدانان 90 0 0 آبدانان جزئیات کامل
230 لوگو دانشگاه آزاد اسلامی صحنه 88 0 0 صحنه جزئیات کامل
233 لوگو دانشگاه آزاد اسلامی آستانه اشرفیه 77 0 0 آستانه اشرفیه جزئیات کامل
237 لوگو دانشگاه آزاد اسلامی خورموج 70 0 0 خورموج جزئیات کامل
241 لوگو دانشگاه آزاد اسلامی خارگ 65 0 0 خارگ جزئیات کامل
243 لوگو دانشگاه آزاد اسلامی پیرانشهر 60 0 0 پیرانشهر جزئیات کامل
245 لوگو دانشگاه آزاد اسلامی پارسیان 60 0 0 پارسیان جزئیات کامل
250 لوگو دانشگاه آزاد اسلامی ایوان غرب 45 0 0 ایوان جزئیات کامل
253 لوگو دانشگاه آزاد اسلامی بیجار 42 0 0 بیجار جزئیات کامل
262 لوگو دانشگاه آزاد اسلامی فارسان 30 0 0 فارسان جزئیات کامل
271 لوگو دانشگاه آزاد اسلامی تایباد 15 0 0 تایباد جزئیات کامل
273 لوگو دانشگاه آزاد اسلامی نظر آباد 0 0 0 نظر آباد جزئیات کامل
280 لوگو دانشگاه آزاد اسلامی مهران 0 0 0 مهران جزئیات کامل