رتبه بندی دانشگاه های آزاد کشور

در کل تعداد 279 دانشگاه آزاد اسلامی در کشور ایجاد شده است که بر اساس آمار منتشر شده هم اکنون در تمام دانشگاه های آزاد تعداد 27720 عضو هیئت علمی مشغول به فعالیت و نیز بیش از 1165000 دانشجو در حال تحصیل می باشند.

در مجموع این مراکز صاحب امتیاز 276 ژورنال تخصصی در داخل کشور می باشند. لازم به ذکر است دانشگاه های آزاد تا کنون تعداد 338129 مقاله به صورت کنفرانسی، 22806 مقاله ژورنالی و 88037 مقاله را در خارج از کشور به انتشار رسانده اند.

در جدول زیر می توانید رتبه هر یک از این مراکز را مشاهده کنید.