آموزش بیوشیمی متابولیسم - نوکلئوتیدها

آموزش بیوشیمی متابولیسم - نوکلئوتیدها

در این دوره آموزشی که از مجموعه بیوشیمی متابولیسم است به بررسی فرآیندهای سنتز و تجزیه نوکلئوتیدها خواهیم پرداخت. پس از آشنایی با این فرآیندها، ناهنجاری ها و مهارکننده های متابولیسم نوکلئوتیدها را مورد بررسی قرار خواهیم داد. جهت تسهیل در امر یادگیری، مباحث مربوط به این آموزش در 9 بخش ارائه گردیده است. ضمنا، یک آزمون جهت ارزیابی مطالب فراگرفته شده در پایان این دوره برای شما در نظر گرفته شده است. در ادامه به شرح هر یک از بخش های مربوط به آموزش خواهیم پرداخت.   

در بخش اول مسیر سنتز از نو نوکلئوتیدهای پورینی، چگونگی تنظیم این مسیر و مشتقات حاصل از نوکلئوتیدهای پورینی را بررسی می کنیم.

در بخش دوم به بررسی مسیر بازیافت نوکلئوتیدهای پورینی و چگونگی تنظیم این مسیر خواهیم پرداخت.

در بخش سوم سنتز از نو نوکلئوتیدهای پیریمیدینی و تنظیمات مربوط به این مسیر را مطالعه می کنیم.

در بخش چهارم چگونگی تشکیل انواع داکسی ریبونوکلئوتیدها را بررسی خواهیم کرد.

در بخش پنجم به مطالعه کاتابولیسم نوکلئوتیدهای مختلف اعم از پورینی و پیریمیدینی خواهیم پرداخت.

در بخش ششم سنتز کوآنزیم های نوکلئوتیدی را مورد بررسی قرار خواهیم داد.

در بخش هفتم به بررسی انواع ناهنجاری های متابولیسم نوکلئوتیدها خواهیم پرداخت.

در بخش هشتم دسته ای از مهار کننده های متابولیسم نوکلئوتیدها شامل آنتی متابولیت ها را بررسی می کنیم.

و در بخش نهم نیز به بررسی طیف وسیعی از دیگر مهار کننده های متابولیسم نوکلئوتیدها و اساس بیوشیمیایی پاسخ به عوامل شیمی درمانی خواهیم پرداخت.

لطفا سوالات تخصصی مرتبط با این آموزش را در بخش پرسش و پاسخ مطرح کنید به سوالات در قسمت نظرات پاسخ داده نخواهد شد.

فهرستــــ دانلودهـا

برای فعال شدن لینک های دانلود می بایست ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید و یا در سایت ثبت نام کنید سپس اقدام به خرید دوره کنید.

لطفا در زمان انجام دانلود تا انتهای فرایند دانلود ، این صفحه را باز نگاه دارید.

1 2 3
 • بازیافت نوکلئوتیدهای پورینی

  00:06:54 نقدیـــــ

4
 • سنتز از نو و بازیافت نوکلئوتیدهای پیریمیدینی

  00:21:18 نقدیـــــ

5
 • فرآیندهای تشکیل داکسی ریبونوکلئوتیدها

  00:14:53 نقدیـــــ

6
 • کاتابولیسم نوکلئوتیدها

  00:15:17 نقدیـــــ

7
 • سنتز کوآنزیم های نوکلئوتیدی

  00:05:51 نقدیـــــ

8
 • ناهنجاری های متابولیسم نوکلئوتیدها

  00:18:32 نقدیـــــ

9
 • مهارکننده های متابولیسم نوکلئوتیدها (قسمت اول)

  00:16:02 نقدیـــــ

10
 • مهارکننده های متابولیسم نوکلئوتیدها (قسمت دوم)

  00:13:59 نقدیـــــ

11
 • آزمون جامع

  00:00:00 نقدیـــــ

نظراتـــ کاربـرانـــ

کاربر گرامی جهت درج کردن نظر می بایست ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید و یا در سایت ثبت نام کنید .


برچسبــ ها: