آموزش بیوشیمی متابولیسم - نوکلئوتیدها

آموزش بیوشیمی متابولیسم - نوکلئوتیدها

در این دوره آموزشی که از مجموعه بیوشیمی متابولیسم است به بررسی فرآیندهای سنتز و تجزیه نوکلئوتیدها خواهیم پرداخت. پس از آشنایی با این فرآیندها، ناهنجاری ها و مهارکننده های متابولیسم نوکلئوتیدها را مورد بررسی قرار خواهیم داد. جهت تسهیل در امر یادگیری، مباحث مربوط به این آموزش در 9 بخش ارائه گردیده است. ضمنا، یک آزمون جهت ارزیابی مطالب فراگرفته شده در پایان این دوره برای شما در نظر گرفته شده است.  

 

لطفا سوالات تخصصی مرتبط با این آموزش را در بخش پرسش و پاسخ مطرح کنید به سوالات در قسمت نظرات پاسخ داده نخواهد شد.

فهرستــــ دانلودهـا

برای فعال شدن لینک های دانلود می بایست ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید و یا در سایت ثبت نام کنید سپس اقدام به خرید دوره کنید.

لطفا در زمان انجام دانلود تا انتهای فرایند دانلود ، این صفحه را باز نگاه دارید.

1 2
 • سنتز از نو نوکلئوتیدهای پورینی

  00:27:13 رایگانـــ

  در این بخش واکنش های آنزیمی مسیر سنتز از نو IMP، AMP، GMP، چگونگی تنظیم این مسیر و فرآیند تولید تتراهیدروبیوپترین از GTP بررسی خواهد شد.

3
 • بازیافت نوکلئوتیدهای پورینی

  00:06:54 نقدیـــــ

  در این بخش مسیر بازیافت سنتز نوکلئوتیدهای پورینی (وابسته به نوکلئوبازها و یا نوکلئوزیدها) به همراه نحوه تنظیم آن مورد بررسی قرار می گیرد.

4
 • سنتز از نو و بازیافت نوکلئوتیدهای پیریمیدینی

  00:21:18 نقدیـــــ

  در این بخش واکنش های آنزیمی مسیر سنتز از نو و بازیافت سنتز نوکلئوتیدهای پیریمیدینی و چگونگی تنظیم آنها مطالعه می شود.

5
 • فرآیندهای تشکیل داکسی ریبونوکلئوتیدها

  00:14:53 نقدیـــــ

  در این بخش فرآیند تشکیل انواع داُکسی ریبونوکلئوتیدها، نحوه عملکرد و چگونگی تنظیم فعالیت ریبونوکلئوتید ردوکتاز به عنوان آنزیم کلیدی تشکیل داُکسی ریبونوکلئوتیدها بررسی خواهد شد.

6
 • کاتابولیسم نوکلئوتیدها

  00:15:17 نقدیـــــ

  در این بخش به بررسی مسیرهای کاتابولیسمی نوکلئوتیدهای پورینی و پیریمیدینی و مهم ترین نکات مربوط به آنها خواهیم پرداخت.

7
 • سنتز کوآنزیم های نوکلئوتیدی

  00:05:51 نقدیـــــ

  در این بخش مسیرهای سنتز کوآنزیم های نوکلئوتیدی مختلف شامل NAD، FAD، FMN و Coenzyme A مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

8
 • ناهنجاری های متابولیسم نوکلئوتیدها

  00:18:32 نقدیـــــ

  در این بخش به بررسی مهم ترین ناهنجاری های متابولیسم نوکلئوتیدها (هیپراوریسمی، هیپواوریسمی، اوروتیک اسیدوری، نقص های سیستم ایمنی) و علل بروز آنها خواهیم پرداخت.

9
 • مهارکننده های متابولیسم نوکلئوتیدها (قسمت اول)

  00:16:02 نقدیـــــ

  در این بخش شماری از مهارکننده های متابولیسم نوکلئوتیدها شامل انواع آنتی متابولیت ها و آنالوگ های پورینی و پیریمیدینی مورد بررسی قرار می گیرند.

10
 • مهارکننده های متابولیسم نوکلئوتیدها (قسمت دوم)

  00:13:59 نقدیـــــ

  در این بخش شماری از مهارکننده های متابولیسم نوکلئوتیدها شامل انواع آنتی فولات ها و آنتاگونیست های گلوتامینی بررسی خواهند شد.

11
 • آزمون جامع

  00:00:00 نقدیـــــ

نظراتـــ کاربـرانـــ

کاربر گرامی جهت درج کردن نظر می بایست ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید و یا در سایت ثبت نام کنید .


برچسبــ ها: